کاربران

5,019,034

کل توکن های خریده شده

126,034

توکن های تائید شده

903,743

توکن های معلق

آمار فروش شما

خرید توکن بیشتر

حداقل مقدار "0.001 بیت کوین"
icon
خرید توکن بیشتر

مرحله پیشرفت

زمان مرحله بعدی

افزایش 65%

مراحل تکمیل شده

79% تکمیل شده

مرحله پیشرفت

مرحله 3

  • شروع قیمت: 0.30 $
  • تاریخ شروع 15-3-2018
  • تاریخ پایان 1-4-2018
  • مقدار توکن 1,000,0000

برنامه همکاری

عرضه اولیه سکه


27,000,000
کل تأمین
پیش فروش توکن 17-03-20181,000,000
0.7 $
نوبت 1 30-03-20181,000,000
0.9 $
نوبت 2 04-04-20181,000,000
0.95 $
نوبت 3 09-04-20181,000,000
1.05 $
نوبت 4 14-04-20181,000,000
1.10 $
نوبت 5 19-04-20181,000,000
1.20 $

تریدر های برتر

حسین محمدی2,892,638
760.565 $
محسن اکبری1,984,342
623.583 $
روزیتا صالحی1,745,070
500.739 $
مهدی محسنی1,200,000
360.739 $
حسین محمدی1,000,000
245.739 $

کل سفارشات

شماره شناسه معامله ساعت ترید وضعیت
معامله شماره 126515 17.24AM تکمیل شده
معامله شماره 123675 18.14AM در انتظار
معامله شماره 126515 20.25AM در انتظار
معامله شماره 159034 21.24AM لغو شده
معامله شماره 136563 21.50AM تکمیل شده
معامله شماره 177384 21.59PM تکمیل شده
معامله شماره 173434 22.11PM لغو شده
معامله شماره 1788348 22.34PM در انتظار

Groups

موارد دلخواه

مخاطبین بیشتر